• Dava Durumlarında Patent Araştırması

  Patent, faydalı model davalarında; özellikle patent, faydalı modellere yönelik açılan hükümsüzlük davalarında çoğu durumda “yenilik” kriterinin sağlanıp sağlanmamasına yönelik olarak patent araştırması yapmak / yaptırmak gerekmektedir. Dava durumlarında patent araştırması, davaların gidişatını değiştirecektir ve sonuçlarını etkileyecektir. Bilindiği gibi patent / faydalı model başvurularında “yenilik” kriteri bulunmaktadır. Bazen bazı durumlarda “yenilik” kriterine sahip olunmadığına inanılan ve belgeye bağlanmış patent / faydalı modeller bulunmaktadır. Bu belgeler sahip oldukları haklar neticesinde bir çok kişiyi mağdur edebilmektedir. Bu gibi durumlarda “yenilik” vasfı taşımadığı düşünülen . . .
 • Patent Başvuruları Öncesi Patent Araştırması

  Patent başvuruları öncesi patent araştırması yapmak, yapılacak en doğru işlemdir. Ancak patent başvuruları öncesi patent araştırması yapılan araştırma, araştırmanın doğruluğu adına %100 sonuç vermemektedir. Çünkü, patent başvurularında gizlilik taşıyan süreçler bulunmaktadır. Ayrıca Arapça, Çince, İbranice, Rusça gibi dillerde yapılan patent başvurularında konunun tam olarak algılanması oldukça meşakkatli ve masraflı bir süreçtir. Ancak yine de bir ön araştırma çalışması yapmak patent tescili süreçlerinde yaşanacak maliyetleri düşürecektir. Hatta bazı durumlarda var olan bir ürün için patent ya da faydalı model başvurusu yapılmasının önüne geçecektir. Patent başvuruları başvuru yapılmasına m . . .
 • Arge Çalışmaları Öncesi Patent Araştırması

  Arge çalışmaları öncesi patent araştırması yapmak, arge çalışmalarının gidişatına yön verecektir. Harcanan rakamları ve zamanı kısaltacaktır. Bilindiği üzere ArGe, bir üretim prosesinin en pahalı, en çok zaman alan ve en meşakkatli bölümü / sürecidir. Bu süreçteki maddi, manevi her türlü tasarruf arge çalışmaları öncesinde patent araştırması yapılması ile sağlanabilir. Patent / Faydalı model dokümanlarında bir ürünün ya da yöntemin nasıl yapıldığı en ince ayrıntısına kadar açıklanmaktadır. Dolayısı ile konusunda uzman olan bir kişi ilgili patent / faydalı model dokümanının her noktasını rahatlıkla ayırt edebilmektedir. Patent dokümanlarında bulunan bilgiler Arge çalışmalarına yön tutacaktır. . . .
 • Teknolojik gelişmelerin takibi için patent araştırması

  Teknolojik gelişmelerin takibi için patent araştırması yapmak, yapılması gereken en akıllıca davranışlardandır. Çünkü, özellikle birçok firma ürünlerini piyasaya sürmeden belki de birkaç yıl öncesinde patent başvurularında bulunmaktadır. Bu sebepten ötürü daha piyasaya ürünler çıkmadan patent başvuruları incelenebilmektedir. Patent başvurularının ve ya teknolojinin erkenden tespiti için patent araştırması yapılması ve ya yaptırılması gerekmektedir. Patent başvurularının incelenmesi ya da erkenden fark edilmesi, hem ilerleyen süreçlerde yaşanabilecek hukuki sıkıntıların önüne geçilmesini sağlamaktadır. Hem de teknolojinin önceden fark edilmesini ya da takip edilmesini sağlamaktadır. Teknol . . .
 • Patent Tarifnamesi Nasıl Yazılır

  Patent tarifnamesi diye adlandırılana aslında tarifname takımı diye geçmektedir. Tarifname takımı; tarifname, istemler ve özeti içermektedir. Patent / faydalı model tarifnamesi, patent tescili başvurusunda bulunmadan önce gerçekleştirilmesi gereken teknik dosyalama da geçen bölümdür. Patent tarifnamesi teknik olduğu kadar hukuki de bir bölümdür. Patent / faydalı model tarifnamesi, içeriğinde istemler ve özet bölümü de içeren buluşun anlatıldığı bölümdür. Patent / faydalı model tarifnamesi içerisine mevcut tekniğin anlatıldığı bir bölüm, buluşun faydalarının, avantajlarının anlatıldığı bir bölüm bulunmalıdır. Tarifname nin bitimde ise İstemler denilen koruma kapsamının belirlendiği bölüm bulu . . .
 • Patent Analizi ve Kıyaslaması

  Patent analizi ve kıyaslaması, teknoloji alanında üretimi düşünülen her bir ürünün üretilmesi öncesinde bulunan benzer dokümanlar için yapılmalıdır. Ancak bu durumların dışında özellikle fikri sınai haklar davaları durumlarında da patent analizi ve kıyaslaması na ihtiyaç duyulmaktadır. Patent kıyaslaması; patentli bir ürünün üretilmesi düşünülen ürünle kıyaslanması ile ilgilidir. Bu kıyaslama patentli ürünün tarifname ve istemleri ile üretilmesi düşünülen ürünün içerdiği unsurların karşılaştırılması ile ilgilidir. Patent kıyaslaması hizmetinin amacı; patent ihlali ve ya tecavüzü durumunda davalarda yapılan kıyaslamanın dava durumu olmadan yapılmasının sağlanmasıdır. Yani başka bir deyişle ha . . .
 • Patent Araştırması

  Patent araştırması her patent başvurusu öncesi yapılması gereken bir ön çalışmadır. Araştırması yapılacak olan patent konusu ürün ile ilgili bir ön çalışma yapmak daha sonradan ciddi maliyetlerden kurtulmak için oldukça büyük önem taşımaktadır Patent araştırması; yaklaşık 50 milyondan fazla patent dokümanı içerisinden gerçekleştirilmektedir. Yani başka bir deyişle samanlıkta iğne aramak gibidir. Milyonlarca dokümanın elenerek konunuzla alakalı en yakın dokümanların tespit edilmesi profesyonelce yapılması gereken bir iştir. Konusunda uzman mühendislerin yapacağı bu işlem; yapılması düşünülen her türlü ürün öncesi gerçekleştirilmelidir. Patent araştırması; ağırlıklı olarak patent başvuruları ö . . .
 • Coğrafi işaret tescili soru cevap

  Coğrafi İşaret Nedir?Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir alan, yöre, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ad veya işaretlere “coğrafi işaret” denir. Coğrafi işaretler, ayırt edici özelliği ile ön plana çıkan ve bulunduğu bölge ile özdeşleşen doğal ürünler, tarım, maden ve el sanatları ile sanayi ürünlerine verilen işaretlerdir. Bir yörenin herhangi bir ürünü, meyvesi, taşı, madeni diğer yörelerde üretilenlerden farklı olabilir veya bir yörede üretilen halı, kilim, kumaş, çini vb. herhangi bir nedenle ün kazanmış olabilir. Bu ürünlerin üzerinde o yörenin adının kullanılması, tüketiciler tarafından o ürünün benzerlerinden farklı . . .
 • Patent Firmaları

  Patent firmaları, TPE nezdinde işlem yapma yetkisine sahip olan firmalardır. Patent firmaları nın tam olarak anlaşılabilmesi için öncelikle patent vekili ve marka vekili kavramlarının ne olduğunu bilmek gerekmektedir. Patent vekili, TPE nezdinde Patent tescili, faydalı model tescili, endüstriyel tasarım tescili ve entegre devre topografyası tescili işlemlerini yapmaya yetkili kişilerdir. Marka vekili ise TPE nezdinde Marka tescili, endüstriyel tasarım tescili ve coğrafi işaret tescili işlemlerini yapmaya yetkili kişilerdir. Bünyesinde marka vekili ve patent vekili bulunan ve iş alanında “marka ve patent işlemlerini yapmak” ifadesi yazan firmalar patent firmaları ya da başka bir deyişle paten . . .
 • Patent / Faydalı Model başvurularında şekli eksiklik

  Patent ve ya Faydalı model başvurularında şekli uygunsuzluk, şekli eksiklik, şekli açıdan uygun olmamak diye adlandırılan sorun nedir? Patent başvurusunun yapılmasına müteakiben ilgili ülke patent ofisi yapılan başvuruya bir şekli uygunluk ve ya uygunsuzluk (şekli eksiklik) raporu düzenlemektedir. Türk Patent Enstitüsüne yapılan her başvurunun ardından Türk Patent Enstitüsü ilgili patent ya da faydalı model başvurusunun 551 Sayılı KHK’da bahsedilen kriterlere uygun olup olmadığını kontrol etmektedir. Şekli açıdan uygun olan patent başvuruları; araştırmaya gönderilmek üzere başvuru sahibine şekli açıdan uygundur (patent şekli eksiklik tespit edilmemiştir) raporu ile beraber iletilir. Şekli Aç . . .
 • ADRES BİLGİLERİ

  Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. Gözde Plaza 130 /36 Çankaya - Ankara

  ONLINE BAŞVURU FORMU
  Sohbete Başla
  Merhabalar size nasıl yardımcı olabiliriz? Whatsapp üzerinden hemen sohbete başlayabilirsiniz.