• CTM – AVRUPA TOPLULUĞU MARKA TESCİLİ

    CTM (AVRUPA TOPLULUĞU MARKA TESCİLİ) CTM - ( Community Trade Mark ) CTM, Community Trade Mark’ın yani Türkçe anlamıyla Avrupa Topluluğu Marka Tescilinin kısaltmasıdır. CTM başvurusunu Paris Sözleşmesi’ne ve Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf olan devletlerin vatandaşları, Paris sözleşmesine taraf olmamakla beraber topluluk sınırları dahilinde veya Paris Sözleşmesine üye olan bir ülkede ikametgahları bulunan veya gerçek ve etkin işletmeleri bulunanlar ve karşılıklılık ilkesi gereğince Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin vatandaşlarına, kendi ülkelerinde vatandaşlarına tanımış olduğu marka koruma hakkını tanıyan ülkelerin vatandaşları yapabilirler. CTM başvurusunu Türkiye’nin Paris Sö . . .
  • ADRES BİLGİLERİ

    Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. Gözde Plaza 130 /36 Çankaya - Ankara

    ONLINE BAŞVURU FORMU