• Faydalı Model Tescil Kriterleri

    Faydalı Model Tescil Kriterleri  Faydalı model, herkes tarafından yanlış bilinen ya da patent ile karıştırılan bir tescil yöntemidir. Faydalı modelin Patentten farkı aranılan kriterler ve süreçleridir. Bir de bunların dışında faydalı modele ve ya patente konu olamayacak buluşlar vardır. 551 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’de; Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar aşağıdaki gibi tanımlanmışlardır. Madde 6 - Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları için bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalır: a)      Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları; b)      Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar; c)       Edebiyat ve sanat eserleri, b . . .
  • ADRES BİLGİLERİ

    Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. Gözde Plaza 130 /36 Çankaya - Ankara

    ONLINE BAŞVURU FORMU