Faydalı Model Tescil Kriterleri

Faydalı Model Tescil Kriterleri

 Faydalı model, herkes tarafından yanlış bilinen ya da patent ile karıştırılan bir tescil yöntemidir. Faydalı modelin Patentten farkı aranılan kriterler ve süreçleridir. Bir de bunların dışında faydalı modele ve ya patente konu olamayacak buluşlar vardır.

551 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’de;

Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar aşağıdaki gibi tanımlanmışlardır.

Madde 6 – Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları için bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalır:

a)      Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;

b)      Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;

c)       Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;

d)      Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.

e)      İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

Faydalı Model Belgesi Verilerek Korunamayan Buluşlar ve Konular ise aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

Madde 155 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ıncı maddesinde belirtilen konuların yanısıra usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında faydalı model belgesi verilmez.

Dolayısı ile usuller ve usuller sonucu elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler faydalı model belgesi ile korunamamaktadır. Bu buluşlar için ancak patent başvurusu yapılması gerekmektedir.

Patent başvurusunda biindiği gibi 3 ana kriter aranmaktadır. “yenilik”, “buluş basamağı”, “sanayiye uygulanabilirlik”. Faydalı model başvurusunda ise sadece “yenilik” ve “sanayiye uygulanabilirlik” kriterleri aranmaktadır.

Dolayısı ile “yeni” olan ve “sanayiye uygulanabilir” olan buluşlar faydalı model tescili ile korunabilmektedir.

Faydalı model ile Dünya üzerinde içerisinde Afrika Bölgesel Sınai Mülkiyet Topluluğu’nun (ARIPO) da bulunduğu yaklaşık 60 ülkede koruma sağlanabilmektedir. Türkiye’de faydalı model tescilinin koruma süresi 10 yıldır. Dünya genelinde diğer ülkelerde de 6-15 yıl arası koruma süresi değişmektedir. Türkiye’de faydalı model başvurusu belge kararı çıkmadan patent başvurusuna dönüştürülebilmektedir.

Faydalı model başvuruları Türkiye’de Türk Patent Enstitüsüne ulaştırılmaktadır.

Bu konu ile ilgili daha başka bilgileri hem faydalı modeli hem de patenti anlatan patent tescili yazımızda bulabilirsiniz.

ADRES BİLGİLERİ

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. Gözde Plaza 130 /36 Çankaya - Ankara

ONLINE BAŞVURU FORMU
Sohbete Başla
Merhabalar size nasıl yardımcı olabiliriz? Whatsapp üzerinden hemen sohbete başlayabilirsiniz.