Telif Hakları

Telif hakları çoğu zaman patent hakları ile karıştırılmaktadır. Ancak telif hakkında koruması yapılan ürün fikir ve sanat eserlerini koruma kanunu kapsamında korunur marka ve patentlerde ise 551 sayılı ve 556 sayılı kanun hükmünde kararnamelerde koruma kapsamı belirlenmiştir.

Telif hakkı hizmetinin tam olarak anlaşılabilmesi için öncelikle eser kavramının anlaşılması gerekmektedir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre bir fikir ve sanat ürününün eser olarak kabul edilip koruma altına alınabilmesi için;

 • Fikri bir çabanın ürünü olması,
 • Sahibinin hususiyetini taşıması,
 • Şekillenmiş olması,
 • Kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi, gerekmektedir.

Aynı şekilde telif hakları kapsamında koruma alınabilmesi için yapılacak olan eserin aşağıdaki eser türlerine uyması gerekmektedir.

 • İlim ve edebiyat eserleri
 • Musiki eserleri
 • Güzel sanat eserleri
 • Sinema eserleri
 • İşlenme ve Derlemeler

Telif hakkı kapsamında eser sahibi aşağıdaki haklara sahip olmaktadır.

Eser Sahibinin Manevi Haklar:

 • Umuma arz hakkı
 • Adın belirtilmesi yetkisi
 • Eserde değişiklik yapılmasını men etme yetkisi
 • Eser sahibinin malik ve zilyede karşı haklar

Mali Hakları ise;

 • İşleme Hakkı: Diğer bir eserden yararlanmak suretiyle bu esere oranla bağımsız olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat ürünleri meydana getirme hakkı,
 • Çoğaltma Hakkı: Bir eserin aslını veya kopyalarını, herhangi bir şekil veya yöntemle, tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı, geçici veya sürekli olarak nüshasının veya nüshalarının çıkarılmasıdır.
 • Yayma Hakkı: Bir eserin aslını veya çoğaltılmış fiziki nüshalarını kiralamak, ödünç vermek, satışa çıkarmak veya diğer yollarla dağıtma hakkıdır.
 • Temsil Hakkı: Bir eserden, doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline yarayan aletlerle umumi mahallerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma hakkıdır
 • Umuma İletim Hakkı: Bir eserin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının radyo-TV , uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanmasıdır.

Telif hakkı; bir çember içerisine konumlandırılan “C” harfi ile gösterilmektedir. © sembol “copyright” olarak da bir çok yerde karşımıza çıkmaktadır.

Telif hakkı hizmetimiz Türk Patent Enstitüsü aracılığı ile değil Kültür Bakanlığına bağlı Telif Hakları Genel Müdürlüğü aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Sizlerin de telif hakları na söz konusu fikri eserleriniz mevcut ise bizimle iletişime geçiniz.

ADRES BİLGİLERİ

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. Gözde Plaza 130 /36 Çankaya - Ankara

ONLINE BAŞVURU FORMU
Sohbete Başla
Merhabalar size nasıl yardımcı olabiliriz? Whatsapp üzerinden hemen sohbete başlayabilirsiniz.